Zřícenina hradu Cimburk

Zřícenina hradu Cimburk

Koncem 13. století přišel na Moravu rod pánů z Cimburka a vystavěl kolem roku 1300 u městečka Trnávky hrad, který byl nazýván Cimburk. Poloha hradu byla velmi příznivá, protože se tu stýkaly dvě cesty, které střežil. O mohutnosti hradních opevnění dosud svědčí zachované, přes 2,5 m silné zbytky hradebních zdí. Ještě dnes je možno rozeznat hlavní hradní objekty a zbytky hradeb s příkopy.

Řád německých rytířů hodlal před 1. světovou válkou hrad Cimburk znovu vybudovat. Dal zde provést důkladný archeologický průzkum, při němž byl nalezen cenný poklad obsahující více než 2500 ks stříbrných mincí ze 13. století. Poklad je dnes uložen ve sbírkách Národního Muzea v Praze.