Mladějovská úzkokolejka

Mladějovská úzkokolejka

Mladějovská průmyslová dráha je provozovatelem dopravy na unikátní úzkorozchodné železnici mezi bývalým šamotovým závodem v Mladějově a zrušenými doly na Hřebči. Spolek je dobrovolným sdružením zájemců o technickou a železniční historii a jeho cílem je nejen zachování provozu na dráze, ale i její údržba, obnova a dlouhodobý rozvoj, a to včetně péče o vozidla a jejich oprav. Společně s partnerským občanským sdružením Průmyslové muzeum Mladějov se spolupodílí na záchraně jedinečných industriálních památek minulého století i na postupné přeměně zrušeného průmyslového komplexu na technické muzeum. Za svůj hlavní úspěch organizace považuje dlouhodobé naplňování svého poslání – záchranu železnice jako industriální památky a její provozování jako muzejní dráhy i 21 let po ukončení pravidelného průmyslového provozu.

https://www.mladejov.cz/turisticke-jizdy